วิธีใช้งาน

3 ขั้นตอนง่าย ๆ ในการรับและโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ธุรกิจ

วิธีการรับเงิน

1

เมื่อสมัคร SCB พร้อมเพย์ธุรกิจแล้ว

2

บอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID Number) แทนเลขที่บัญชี

3

รอรับเงินเข้าบัญชี SCB ที่ผูกเอาไว้

หมายเหตุ :

สำหรับนิติบุคคลผู้ลงทะเบียน SCB พร้อมเพย์ธุรกิจแล้ว และต้องการใช้บริการโอนเงินพร้อมเพย์ธุรกิจผ่าน SCB Business Net กรุณาติดต่อผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่ดูแลท่าน