รู้จักพร้อมเพย์

SCB พร้อมเพย์

บริการโอนเงินและรับโอนเงินมาตรฐานใหม่ ตามนโยบายรัฐที่ช่วยให้คุณ รับ-โอนเงิน ได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพียงแค่ใช้เบอร์มือถือ และ/หรือเลขประจำตัวประชาชนมาผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร

 • เบอร์มือถือ
 • +
 • เลขประจำตัวประชาชน
 • =
 • เลขบัญชีธนาคาร

พร้อมเพย์ดีอย่างไร ?

 • จะโอนเงินให้กัน แค่บอกเบอร์มือถือ/เลขบัตรประชาชน ไม่ต้องถาม เลขบัญชีธนาคาร หรือชื่อธนาคารให้ยุ่งยากอีกต่อไป
 • จะรับเงินคืนภาษี หรือสวัสดิการจากภาครัฐ เงินก็จะส่งตรงเข้าบัญชีตาม เลขประจำตัวประชาชนที่ผูกไว้
 • ไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่
 • ลงทะเบียนฟรี ตามความสมัครใจ
 • สามารถเปลี่ยน/ยกเลิกการผูกบัญชีได้ตลอดเวลา โดยแจ้งกับธนาคาร เจ้าของบัญชีที่ผูกบัญชีไว้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • พร้อมเพย์ไม่ใช่แอพพลิเคชั่น

บริการ SCB พร้อมเพย์มีประโยชน์อย่างไร?

โอนเงินภายใน SCB ด้วย SCB พร้อมเพย์

รับเงิน-โอนเงิน สะดวก ผ่านเบอร์มือถือ หรือเลขประจำตัวประชาชน ไม่ต้องถามเลขที่บัญชี

โอนเงินต่างธนาคารด้วยบริการพร้อมเพย์

 • รับเงิน-โอนเงิน สะดวก ผ่านเบอร์มือถือ หรือเลขประจำตัวประชาชน ไม่ต้องถามชื่อธนาคาร และเลขที่บัญชี
 • รับเงินจากภาครัฐเข้าบัญชีได้โดยตรง ด้วยเลขประจำตัวประชาชน เงินสวัสดิการ, เงินคืนภาษี, เงินช่วยเหลือ, เงินสวัสดิการอื่นๆ
 • ไม่ต้องพกเงินสด
 • ลดความเสี่ยงจากการพกพาเงินสดในการใช้จ่าย