วิธีการใช้งาน

3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการรับและโอนเงินผ่านพร้อมเพย์

วิธีการรับเงิน

1

เมื่อสมัคร SCB พร้อมเพย์แล้ว

2

บอกเบอร์มือถือ หรือเลขบัตรประชาชน แทนเลขที่บัญชี

3

รอรับเงินเข้าบัญชี SCB ที่ผูกเอาไว้

วิธีการโอนเงิน

1

เลือกช่องทางโอนเงินด้วยบริการ SCB พร้อมเพย์ที่สะดวก

2

ใส่เบอร์มือถือ หรือเลขบัตรประชาชนที่ผูกบริการ SCB พร้อมเพย์แล้ว

3

ตรวจชื่อ-นามสกุลที่จะโอนเงินให้ทุกครั้ง ก่อนโอน