พร้อมเพย์ธุรกิจ

พร้อมเพย์ธุรกิจ เป็นบริการทางเลือกใหม่ให้ธุรกิจและหน่วยงานที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สามารถใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก (TAX ID) เป็นเลขที่รับโอนเงินแทนบัญชีธนาคาร ช่วยให้ผู้โอนเงินด้วยพร้อมเพย์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มีค่าธรรมเนียมโอนเงินที่ถูกลงมาก พร้อมเพย์ธุรกิจจึงเป็นทางเลือกใหม่เพิ่มขึ้นจากการโอนเงินแบบเดิม ช่วยให้การใช้บริการธุรกรรมการเงินกับธุรกิจมีความประหยัดและสะดวกมากขึ้น ทำให้ง่ายต่อการจดจำ

รับเงินจ่ายคืนภาษี หรือรับเงินโอนจากภาครัฐ

ลดต้นทุนคู่ค้าและเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจของบริษัท

ลดความซ้ำซ้อนในการมีบัญชีหลายธนาคารเพื่อรับเงินค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ จากลูกค้า และคู่ค้า